BESTILLING AV FØRERPRØVER

Team Trafikkskole AS

BESTILLING AV FØRERPRØVER

Bestilling av førerprøver - krav om fullmakt

Det innføres med virkning fra 1. mai 2017, et krav om at det foreligger en registrert fullmakt fra kandidatene når det bestilles, endres eller avbestilles prøve på telefon eller over skranke ved trafikkstasjonene.

Regjeringen har pålagt alle offentlige etater at forvaltningens kommunikasjon med innbyggere og næringsliv skal skje gjennom digitale og nettbaserte løsninger som førstevalg.

Statens vegvesen har derfor siste årene lagt til rette for at kandidatene kan bestille og avbestille praktiske førerprøver som selvbetjeningsløsning på nett. Det samme kan trafikkskolene gjøre når det foreligger fullmakt fra kandidaten. Denne fullmakten kan kandidaten gi gjennom selvbetjeningsløsningen «Ditt førerkort» på vegvesen.no. Det arbeides kontinuerlig med å forbedre selvbetjeningsløsningene, og det er under utvikling en endring som skal forenkle det å bytte dag og tidspunkt på en bestilt førerprøve.

Det er en lang tradisjon at trafikkskolene bestiller førerprøver på vegne av kandidatene. Tradisjonelt har dette skjedd på telefon eller direkte over skranke på trafikkstasjonene. Her har det så langt ikke vært et absolutt krav at det foreligger en fullmakt, på samme måte som ved bestilling på nett.

 

 

Det er kandidaten som får tildelt prøven, og derfor også er ansvarlig for å betale gebyr for prøver som ikke er avbestilt innen fristen eller ikke blir benyttet. Av den grunn er det viktig at ikke trafikkskolene skal kunne gjøre dette uten fullmakt fra kandidaten.

Ta kontakt

Medlem av:

Norges Trafikkskoleforbund-logo