Ansatte

Team Trafikkskole AS

Cathrine Haslund

Cathrine Haslund
Kontoransvarlig

69 88 60 85

post@team-trafikkskole.no

Erik Svendsrud

Erik Svendsrud
Trafikklærer

90 74 71 76

post@team-trafikkskole.no

Fredrik Engsvik

Fredrik Engsvik
Faglig leder / Trafikklærer

90 89 86 12

fredrik@engsvik.no

Thorvald Krog Grini

Thorvald Krog Grini
Trafikklærer

90 02 54 17

post@team-trafikkskole.no

Ta kontakt

Medlem av:

Norges Trafikkskoleforbund-logo