FØRERKORT MOPED KLASSE AM146

Moped / Scooter

Førerkort Moped klasse AM146

Mopedkurs grunnkurs i mopedopplæring og all kjøring, lesebok er inkludert i prisen. Vi tilbyr dette hos oss på Team Trafikkskole i Askim og Ørje.

Husk å søke om førerkort på www.vegvesen.no , dette må gjøres i god tid før du avlegger teoriprøven, men ikke tidligere enn 3 måneder før 16 år.

Moped / Scooter

Førerkort klasse M med kode 146 gjelder for tohjuls moped, samt for tre- og firehjulsmoped inntil 150 kg (utenom batteripakke ved eldrift.) Aldersgrensen for å kjøre på moped er 16 år.

Trafikalt grunnkurs

All trafikkopplæring starter med Trafikalt grunnkurs. Du må delta på trafikalt grunnkurs først for å ha lov til å øvelseskjøre, både privat og ved trafikkskole.

Hvis du har førerkort i en annen klasse som følge av tidligere trafikkopplæring eller er fylt 25 år bortfaller dette kravet, men du må likevel delta på emnene «Opptreden på skadested», «Førstehjelp» og «Mørkekjøring» hvis disse emnene fra grunnkurset ikke er gjennomført tidligere. Trafikalt grunnkurs består av 17 undervisningstimer, inkludert mørkekjøring. Mørkekjøring foregår bare mellom oktober og mars. Hvis grunnkurset avvikles mellom mars og oktober må mørkekjøringsdelen avvikles innen 31. november for å opprettholde retten til å øvelseskjøre.

Grunnkurs Moped

1 kveld, 3 skoletimer teori.  Obligatorisk

Praktisk opplæring - over 3 dager med kjøring:

Kjøregård

Trinnvurdering

Kjøring i trafikk

Sikkerhetskurs i trafikk

Trinnvurdering

Sikkerhetskurs på vei

Tilstrekkelig øving

 

Teoritentamen.

Vi anbefaler å teste at nødvendig kunnskap er inne ved å logge inn på www.teoritentamen.no før du avlegger teorieksamen hos Statens vegvesen.

 

Født før 1980? Da trenger du bare å søke om førerkort klasse M med kode 145 hos Statens vegvesen for å få lov til å kjøre to hjuls moped.

Ta kontakt

Adresse

Haugomgata 22

1811 Askim

69 88 60 85

post@team-trafikkskole.no